Met de Duitse inval in Nederland op 10 mei 1940 begon voor ons land de Tweede Wereldoorlog. Na een vijfdaagse oorlog werd Nederland bezet door Duitsland. De regering en de Koninklijke familie weken uit naar Engeland en Nederland werd onderdeel van het Duitse rijk. Binnen een paar maanden werden de eerste anti-Joodse maatregelen getroffen, de deportaties volgden enige jaren later. Niet lang daarop werden jonge Nederlandse mannen verplicht tewerkgesteld in Duitsland. Enkele duizenden Nederlanders gingen in het actieve verzet, terwijl anderen collaboreerden met de bezetter. In de Betuwe bleef het relatief rustig tijdens de bezetting. Men zag sporadisch Duitsers. Dit zou veranderen rond september 1944.