Doelstellingen Opheusden1944

  1. Het verwerven en beheren van originele voorwerpen uit de tweede wereldoorlog.
  2. Het verzorgen van lezingen en inrichten van tentoonstellingen betreffende de tweede wereldoorlog.
  3. De nagedachtenis aan de Tweede wereldoorlog levend houden voor vooral de jongere generatie.
  4. Stimuleren en in stand houden van contacten met veteranen en andere geïnteresseerden in de tweede wereldoorlog.